Genotype / Source / Genotype (workshop)

Antoni Karwowski

Observo el procés de deconstrucció permanent de la memòria per la realitat que m'envolta. En aquest context plantejo qüestions al voltant de la identitat. La relació entre aspectes del passat i del present en la recerca d'un ordre universal.

La performance em permet establir un joc fascinant entre el món real i el recordat. Capturar un cert sentit del temps i la influència en l'esdevenidor de fets passats, modificar-los, construir noves configuracions i transferir-les a l'espai real. En la performance puc trobar la forma per a les meves idees, la intuïció i la biologia del cos.

Antoni Karwowski

L'objectiu principal del taller és estimular processos cognitius, intel·lectuals i teòrics com a forma de comunicació amb l'entorn. La proposta és avaluar fonts d'inspiració i construir un genotip personal definit com a potencial creatiu: Genotip - font - genotip.

Els participants hauran d'implicar-hi tots els seus sentits: vista, tacte, oïda, etcètera. Establiran relacions amb determinats objectes i analitzaran els graus d'intensitat tant emocional com física d'aquestes relacions.

El taller està dirigit a persones que ja estan desenvolupant el seu propi treball creatiu relacionat amb la presència i el cos. La participació al taller és del tot gratuïta, exigeix màxima disponibilitat i implica la necessària participació a Self - 24h performance laboratory, una pràctica performativa oberta al públic amb la qual Karwowski es proposa ocupar l'espai de La Porta.

♦ Antoni Karwowski realitzarà tres propostes més dins LP'11: la conferència Because milk is nothing more… than perfectly digested blood + la performance Horizon 2 el el 8 de març a les 19h a La Porta, la performance Standing at the end of white line el 13 de març a les 20h al CCCB i Self-24h performance laboratory una ocupació de l'espai de La Porta amb els participants del taller.

Del 9 a l'11 de març, de 10 a 14h
La Porta