Ballet Blanco

Ballet Blanco, Mauricio González
Ballet Blanco, Mauricio González

---- ---- --   ---------- ----- ---------- ----- -- --------- --- ------------- - ---- -------- -- ---- ----- --- -- --- ---- -- --- -- -- -- -- --------- ------- -- -------- ----- -------------- -------- ------------- --- ------- - ---- ------- -- ---- ---- ------- ----------- ----- ----- --- -- ---- ------ ---- --- ---- ------ ---- ------- --- --- ----------- ---- ---- ---- -- -- -- -------- ----- -- ------------ --------- ---- --- --- ------- --- ---- --- --- -------- -------- ------ - ------ ------ ------------ ---- -- ----- ---- ----- ----- ------ ---- ----- ----- --- ------- -- -- - ----- -- ---- --- -- ---- ------- ------ ---- --- ----- -- -- - --- ----- -- --- - ------ --- --- -- ----------- --- -- --------- -------- - --- -- ----- --- -- - -- ----- --- ------ - -----

 

 

Mauricio González. La seva formació i experiència professional en la dansa clàssica li permeten destil·lar en les seves obres l’univers i la iconografia dels ballets romàntics amb un coneixement refinat, carregat d’ironia i d’una poètica absolutament contemporànies.

de Mauricio González Santana

Trobada i col·laboració: Mónica Valenciano
Agraïments: Sandra Reina, Ana i Natalia Medina