Porta 37

PROGRAMA

Nicotina - Alquitrán: ???

Cia Andrés Corchero / Rosa Muñoz: Sospirs

Selene / Lux Dans: Transparencia

Jordi Teixidor / Ona Mestres: Ambra

7, 8 y 9 de enero 1999
Sala Beckett

Diseño postal: Mont Marsà