Una conversa entorn de El Cremaster de los cojones

Projecció mix-vídeo amb material de l'espectacle El Cremaster de los cojones. A continuació assistirem a una conversa sobre els textos que conté el fanzine Maximumlarazon (publicació que forma part de l'espectacle de Sergio Fäustino) amb: Rubén Ramos, Alexis Borràs i Juan José Marín.