Todos los cuerpos

Aportació econòmica per facilitar la producció de la peça escènica resultant del projecte de recerca al voltant de la figura de l'intèrpret, iniciat amb una sèrie d'entrevistes que ja es va acollir com a instal·lació vídeo en el marc del festival LP'09. El suport ha permés cobrir fonamentalment les despeses de mobilitat dels altres dos intèrprets que estan col·laborant en el projecte, Montse Penela (Madrid) i Maruricio Gonzàlez (Las Palmas) en els moments de trobada necessaris per el tancament de la proposta.

Un projecte de Beatriz Fernández

Amb Montse Penela i Mauricio Gonzàlez