Sessions de coaching amb artistes locals

dirigides per Joao Fiadeiro

El coaching consisteix en sessions d'anàlisi crític i assessorament, realitzades per João Fiadeiro, en què un treball artístic específic és qüestionat, problematitzat i estimulat a través de l'anàlisi dels seus principis teòrics, estètics i dramatúrgics, i de la formalització d'aquests principis en una composició i interpretació concretes.

Les sessions estan adreçades bàsicament a creadors emergents o que es trobin en una fase de qüestionament de la seva trajectòria. Artistes que, a més d'una mirada exterior, necessiten eines capaces de generar una distància crítica entre la voluntat de crear i la capacitat de comunicar els enunciats desitjats. Es tracta d'una relació exigent amb la qual s'intenten desenvolupar les condicions necessàries perquè els artistes guanyin confiança en els seus potencials i desenvolupin un esperit crític en relació amb els seus propis processos creatius.

En el marc del cicle Duplo Sentido,  João Fiadeiro realitzarà sessions de coaching a projectes artístics de Patricia Caballero, Cecilia Colacrai, Ariadna Estalella, Lola Jiménez, María Montseny i Ana Rubirola.

La pràctica del coaching deriva directament del paper que RE.AL ha exercit en els últims anys, ja sigui a través dels LAB (projecte de residències en les quals els artistes són incitats a desenvolupar experiments en lloc d'objectes artístics) o mitjançant el suport a artistes emergents i associats directa i indirectament a RE.AL (com ara Tiago Guedes, Cláudia Dias, Gustavo Sumpta, João Galante i Ana Borralho, Márcia Lança, Mario Alfonso, entre d'altres).