Seriales

Seriales - Roberto Fara
Seriales - Roberto Fara

Conjunt de coses que se succeeixen unes a les altres i que estan relacionades entre si; conjunt de persones o coses encara que no tinguin relació entre elles; conjunt de fonemes d'una llengua caracteritzats per un mateix mode d'articulació.
Codis serials, assassins serials, comunicacions serials, ports serials, dies serials. En la rutina quotidiana trobem conjunts de moltes coses. En la rutina d'aquests conjunts trobem moltes coses que són fora de la sèrie. Ser fora de la sèrie és ser diferent, és trobar la diferència dins d'aquests conjunts, és poder sentir una melodia dels sorolls i poder veure una dansa de la repetició.
Seriales, obra artística fora de la sèrie creada a partir de les sèries.

Roberto Fara ha sigut seleccionat pel col•lectiu AREAtangent (www.areatangent.com) a partir de una proposta de col·laboració de La Porta dins del cicle virtual.


 

Vídeo: Roberto Fara
Música: El Cholo