Proposta Sweet Benèfic - Andrés Corchero

Acció d'Andrés Corchero pel Sweet Benèfic de La Porta.

11 de desembre de 2010: acció