Piano intervingut Nº 13

Carles Santos

Piano intervingut Nº 13, Carles Santos

Acció musical de Carles Santos concebuda per ser executada amb la intervenció d'un piano vertical, una ballarinatècnic
i ell mateix.
Conseqüència i continuïtat de la sèrie "Pianos intervinguts" començada el juliol del 2006 en l'exhibició "Visca el
piano "de Carles Santos de la Fundació Miró; actualitza la sèrie al número 13 realitzant la peça en aquesta ocasió amb
públic en la seva concepció per al LP'07-Festival de dansa ... o no.

 

Intèrprets: Carles Santos i Beatriz González