Pandeo

Projeccions !! NOUS HORARIS !!

Previas LP'09: PANDEO

En enginyeria, el vinclament (pandeo, en castellà) és un fenomen d'inestabilitat elàstica que es pot donar en elements comprimits esvelts i que es manifesta amb l'aparició de desplaçaments importants transversals a la direcció principal de compressió.

Aquest comissariat, producte d'una història d'intercanvi dialèctic i de complicitat amb La Porta, sorgeix de la inquietud de recuperar productes visuals que, aliens a les arts escèniques, suposen espais d'intersecció temàtica i conceptual i alhora punts de fuga cap a noves arestes i dimensions de la creativitat des de vectors compartits.

Aquesta selecció de vídeos proposa un recorregut de flexió, torsió i retorsió en la manera de representar el cos i la seva relació amb l'espai-temps i els objectes, a partir del tempo narratiu i la formalització visual de les obres. Aquests treballs se situen als voltants semàntics del cos, no indaguen directament o deliberada en la seva construcció com a focus temàtic, però s'hi recolzen com a eix estructural compositiu, com a eina dinamitzadora.

Alex Brahim és comissari d'art i transita la gestió, producció, programació i comunicació culturals. La seva feina enfasitza els codis culturals i els seus espais crítics de negociació.

Dissabte 7 de març, de 12 a 20h

12h00 - Annika Larsson
12h45 - Rubén Santiago 
13h15 - Aggtelek
14h00 - Alejandro Vidal
15h45 - Annika Larsson
16h30 - Rubén Santiago
17h00 - Aggtelek
17h45 - Alejandro Vidal
18h30 - Annika Larsson
19h15 - Rubén Santiago

Diumenge 8 de març, de 12 a 17h

12h00 - Annika Larsson
12h45 - Rubén Santiago
13h15 - Aggtelek
14h00 - Alejandro Vidal
14h45 - Annika Larsson
15h30 - Rubén Santiago
16h00 - Aggtelek
16h45 - Alejandro Vidal

Dimarts 10 de març, 22h15: Monogràfic de Annika Larsson

Dimecres 11 de març, 22h15: Monogràfic de Rubén Santiago

Dijous 12 de març, 21h15: Monogràfic de Alejandro Vidal

Divendres 13 de març, 21h15: Monogràfico de Aggtelek

7 de març, de 12 a 20h
8 de març, de 12 a 17h
10 i 11 de març, 22h15
12 i 13 de març, 21h15
CCCB Auditori

Quatre monogràfics dels artistes visuals:
Annika Larsson, Rubén Santiago, Alejandro Vidal i Aggtelek

Comissari: Alex Brahim
www.dibina.net