Notas para Side inserts in a common surface

Bilbao/Barcelona (2005)

Notes per a Side inserts in a common surface són una sèrie de vídeos creats amb el concepte d'anotació, a partir dels registres del treball d'investigació dut a terme d'octubre a desembre del 2005. El projecte Side inserts in a common surface parteix de la relació entorn-acció-situació en el cos quotidià i estudia el moviment que es produeix entre els diferents plans, per buidat o per desviament, en una relativitat del fals, de l'autèntic, de les escales i de l'esdevenir de la subjectivitat.