LP-TV streaming una mica diferit

Barcelona i +

www.neokinok.tv


El col·lectiu Neokinok.tv proposa la creació de continguts audiovisuals i un seguiment transversal de LP'07 – festival de dansa… o no. Realitzaran entrevistes i intervencions en directe i aportaran la seva pròpia mirada a través del vídeo, així com els seus modes de fer compromesos amb una televisió experimental que qüestiona els mitjans de comunicació convencionals. Investigant i proposant formats alternatius i altres estratègies audiovisuals vinculades a diferents camps de la creació artística. Aquests continguts seran difosos a internet a través d'un espai de televisió web: LP-TV.

Un projecte de: Neokinok.tv
Coordinació: Daniel Miracle