Live Art Development Agency: tools and strategies

Conferència de Lois Keidan, directora de l’agència.

Live Art Development Agency es va fundar a Londres al 1999 per donar suport i potenciar el sector de les arts en viu, les seves pràctiques, professionals, contextos, discursos i públics, tant al Regne Unit com internacionalment.

Les arts en viu són una de les àrees més innovadores dins de les pràctiques creatives: un motor d'investigació dirigit per artistes que treballen travessant disciplines, contextos i espais per obrir nous models artístics, nous llenguatges per a la representació de les idees, noves formes de donar vida a espais i noves estratègies per activar a l'espectador i intervenir en la vida pública. L'agència dona resposta i incideix en l'àmbit cada vegada més influent de les arts en viu desenvolupant una amplia gama de recursos especialitzats, iniciatives de desenvolupament professional i projectes de comissariat i edició; així com treballant estratègicament en col·laboració i assessorament amb professionals i organitzacions culturals.

L'Agència allotja una excepcional llibreria de recerca d'accés lliure; gestiona Unbound, l'única tenda on-line al món especialitzada en llibres, DVDs i edicions limitades al voltant del Live Art; ofereix models pioners de desenvolupament, diàleg i debat artístic i professional; contribueix a la innovació cultural en investigació, transmissió de coneixement i pedagogia; i desenvolupa enginyoses formes d'incrementar l'accés a i el compromís amb les arts en viu a través de programes i projectes editorials. 

divendres 9 de desembre

19:00 h / CaixaForum 

 [en anglès amb traducció simultània]