Inri Blue

Inri Blue - Carmelo Salazar
Inri Blue - Carmelo Salazar

Ritual: Tots els actors-personatges enregistren al mateix temps que actuen. L'objectiu d'aquesta actuació-gravació coral és buscar que el gest del personatge influeixi en la presa de plans i que els diferents plans modifiquin o perverteixin la història. Més que fer, busco desfer la captació d'una ficció a través de la dispersió que provoca la multiplicitat de focus, per apropar-me a una realitat alterada per la mateixa acció.

Un treball de: Carmelo Salazar

Amb els actors-càmares: Rubén Ramos, Bea Fernández, Kizkitza Beltran, Elena Albert i Carme Torrent