Homenaje a Moretti

Tribute to Moretti - Patricia Portela
Tribute to Moretti - Patricia Portela

Homenaje a Moretti és un vídeo en trànsit entre ciutats, l'encontre amb cadascuna d'elles quasi únicament en l'arribada i en la partida, sense gaire temps per descobrir-les o visitar-les.
Aquest vídeo va ser realitzat durant un any de gira en el qual vaig viure corrents d'una banda a l'altra, entre ciutats i muntatges d'espectacles, amb poques hores per conèixer la ciutat on dormia durant uns pocs dies. Hores que passava sense mapa, sense guia i sense gaire temps, provant d'imaginar: ¿on deu ser el centre? ¿qui deu viure aquí? ¿on es troba el museu de la ciutat? ¿la plaça principal? ¿el bar dels escriptors? ¿el cementiri? ¿on va morir Pasolini?

Vídeo: Patricia Portela
Agraïments: Leonardo Simões