Fisura nº1

Idoia Zabaleta (País Basc)

Fisura nº1, Idoia Zabaleta

De com la inspiració a veure amb senyar-se, el sexe i la bellesa.