Encuentro con Joao Fiadeiro

Presentació de l'estructura RE.AL, dirigida per João Fiadeiro, les seves línies de pensament, activitats i suport a la creació.

RE.AL és un cos que divideix el seu temps entre les produccions de João Fiadeiro i altres joves coreògrafs portuguesos i l'organització d'esdeveniments per a la comunitat. Creada el 1990 a partir de la invitació de Europalia91, setze anys més tard, la nostra principal raó de ser continua essent el desenvolupament d'un territori que estimuli la reflexió, l'experimentació i la investigació al voltant de qüestions contemporànies.

Aquesta reflexió s'origina o té lloc a través de la dansa, encara que, ben sovint, tant aquells que participen com els resultats generats disten del que convencionalment s'anomena dansa. Estem convençuts que algunes de les respostes a preguntes que es plantegen des de la dona o l'home contemporanis poden trobar-se d'una manera més completa i satisfactòria en el territori en el qual la dansa es mou actualment. Aportem un espai excepcionalment favorable, en el qual temes i iniciatives veritablement innovadores poden sorgir i congregar un ampli nombre de persones que no volen pertànyer a un territori delimitat, al seu entorn i acompanyant-los d'una manera directa.

Conscients que aquesta reflexió opera a diferents nivells dins de les relacions entre els artistes, el públic i els coproductors, provem de promoure i respectar les diverses plataformes on tenen lloc les intervencions organitzant projectes que tenen una direcció comú i que es complementen mútuament.

Entre els seus projectes regulars destaca l'organització, des de 1993, de 12 edicions de l'esdeveniment LAB – Projectes en Moviment, que ha facilitat espais i temps d'investigació a més de 200 artistes i presentant més de 150 fragments d'experiències, seminaris i debats públic. La RE.AL ha organitzat també nombrosos tallers professionals portuguesos i estrangers. Entre els seus projectes puntuals destaquen la coorganització del projecte Skite, la iniciativa 31 de desembre de 1999 i el festival A dança muda lugares. El 2000 va organitzar l'esdeveniment Diez Mais Diez en col•laboració amb Forum Dança i l'Institut Franco-Portugués, que va donar origen a una publicació en la qual es confronta la realitat actual amb la trajectòria de la dansa contemporània portuguesa dels anys 90.

El 2003 els coreògrafs Tiago Guedes i Claudia Dias van ser invitats a ser coreògrafs associats de RE.AL passant així a beneficiar-se d'un conjunt de condicions logístiques i financeres necessàries en la producció de les seves peces i podent també comptar amb la intervenció de RE.AL en la definició de les seves estratègies de creació i difusió. L'entrada d'aquests dos coreògrafs a RE.AL va marcar al capdavall l'inici d'una etapa veritablement nova, en què encara ens trobem ara i on el concepte de companyia de dansa lligada a un sol autor dóna lloc a una estructura col•lectiva on diversos coreògrafs desenvolupen els seus projectes sota una mateixa marca: la Companyia RE.AL La nova configuració de RE.AL i el fet de tenir un nou espai a Lisboa –l'Atelier Real– van crear les condicions perquè nasqués el NIR (Nucli d'Investigació de RE.AL) que, a través de workshops, cursos setmanals i sessions de coaching, promou un treball continuat d'investigació independent en la creació.