ciencia-ficción (en proceso)

Més informació sobre el procés al blog de Cristina en T E A T R O N

Un projecte de Cristina Blanco.