Carmen estampada

_Retratos_
escrito en la narradora.
humana contesta,
imagina.
lee hacia atrás
lanza escritos de la memoria
a cambio invitaciones
del viento-confesará
nada mas.
se inventa en busca de geografías para la comprensión de sus manos, será
un huevo,
un estudio intermitente
se rueda en el interior de su cuerpo-mientras...se ríe.

-Mónica Valenciano-

L'octubre de l'any passat vaig rebre la invitació d'Alicia Chillida (exdirectora del CAAM) per formar part del projecte Laboratorio B9, trobada multidisciplinària de creadors canaris que el CAAM va organitzar per primera vegada durant els mesos d'estiu. D'aquesta proposta, en sorgeix juntament amb Natalia Medina CAM CAM DUO (Solo Solo Duo). Un d'aquests solos és Carmen estampada.

Estimo la pintura i d'aquí el desig de deixar un testimoni gràfic en un espai expositiu… punt d'arrencada de la Carmen estampada.
Aquesta s'ha anat convertint en:

• Un angle de paret blanca on s'hi pot dibuixar i caminar alhora.
• Un suport-trajecte on s'hi pot desenvolupar un intrincat dibuix de sediments del passat.
• Els cossos de Carmen van prenent nota d'esdeveniments de la memòria.
• Un intent estèril + per comprendre's, on s'acompanya l'ombra.

Accions proposades: descobrir vocacions, inventar una geografia, traçar una forma, dibuixar un punt, recórrer un mapa (de la memòria), percebre sons, poblar sensacions, recollir frases, deixar-se portar per un instint.

Per i amb Mauricio González Santana


Música aleatòria

Fotos de Fabiola Ubani


Gràcies a Mónica Valenciano, Natalia Menéndez i Licores El Canario.  La peça es va fer amb l'ajut del CAAM (Centro Atlántico de Arte Moderno).