Vladimir Miller

Viu entre Berlín i Viena. Els seus treballs i investigacions se centren en els temes de l'espai, el lloc de l'espectador i la percepció en les arts visuals, la teoria i la performance. La seva pràctica, sovint en col•laboració, sol cristal•litzar en instal•lacions, escenografies, performances, dramatúrgies i vídeos. En els darrers anys, Vladimir Miller ha col•laborat en diversos treballs amb els coreògrafs Philipp Gehmacher i Meg Stuart. Entre els treballs creats amb Philipp Gehmacher, hi trobem les videoinstal•lacions Dead Reckoning (2009) i At Arm's Length (2010). Al costat de Meg Stuart i Philipp Gehmacher ha creat la instal•lació-performance The Fault Lines, que es va estrenar a Springdance 2010 (Utrecht). Vladimir Miller imparteix classes en els estudis de postgrau d'a.pass, a Anvers. En aquesta ciutat va comissariar Settlement, una sèrie oberta d'espais d'investigació i treball que se centren en qüestions relacionades amb l'art i la producció de coneixement com a pràctiques espacials.