Sofía Asencio

(Elx, 1971). Intèrpret i creadora, ha treballat com a ballarina amb diferents companyies (Lanònima Imperial, Mudances, Vicente Sáez, Cia. ACTA y General Elèctrica). Des de l'any 2002 codirigeix amb Tomàs Aragay la Societat Doctor Alonso, amb la qual ha col·laborat en la creació dels espectacles Sobre la bellesa, Shopping bread, Santa Sofia, el solo d'una ignorant, Sobre la mort, El traspiés de Luisa, Volum II, Ramon 2108; Retrats, o si jo fos; Club Fernando Pessoa i Àcid Folklòric. Ha col·laborat amb altres directors, com ara Rosa Muñoz, en la creació de la peça Sosa de Raravis, i Iva Horvat, amb qui ha creat La Reina de las Nieves i Hazme feliz. Comparteix la direcció artística del col·lectiu Cèl·lula i el festival Mapa des de l'any 2004 amb Ernesto Collado i Tomàs Aragay.