Orma

És una xarxa interpersonal d'afectes i desitjos que traspassa les fronteres polítiques i territorials. El seu incessant treball d'investigació i creació s'ha desenvolupat al voltant de la relació entre les emocions, experiències i actituds del públic com a subjecte d'estudi. Amb una presència en el context internacional, Orma s'ha convertit en la xarxa que més suport ha donat i més ha inspirat tant creadors emergents com consolidats. Actualment, Orma continua en funcionament malgrat la creixent absència de la seva figura per part de la maquinària institucional.