María Vera

Llicenciada en Interpretació per l´Institut del Teatre de Barcelona i en Cinema per la Universitat de La Sorbona-Paris 1. 

El meu treball està orientat cap a els encontres i desencontres entre el cinema i l'escena.

El meu principal interès es centra en extreure l´ombra de tot allò que no es mostra, que no és visible.

Crec que la ficció està continguda en la mirada que l´adult projecta sobre les coses, per això em dedico a decidir on mirar i amb quina intencionalitat.

M´aventuro en un viatge a l´altre costat que pot assemblar-se a la caiguda en un estat crepuscular, un estat entre el somni i la vigília on conviuen simultàniament les imatges que irrompen en la memòria (els absents), les que lluiten per sortir des de les ferides del cos (les emocions) i les que il·luminen la foscor que s´agita en el cor de la experiència quotidiana (els fantasmes).

I així la pausa i el silenci; les meves eines de treball.

“La pausa és el taló d'Aquil·les. És el punt de fugida. La nostra única oportunitat”.