Lengua Blanca

Formada l'any 2000 pels artistes Juan José de la Jara y Ana María García, vinculats a la ciutat de Madrid i formats en el teatre físic i la dansa. Han creat i interpretat els espectacles Todo va bien, Hoy por ser el día de tu santo muchas felicidades y Bourbon, presentat a diversos fetsivals d'Espanya, Portugal i Mèxic. Des del 2000 la companyia ha apostat per generar un intercanvi artístic entre Mèxic i Espanya; arran d'això, creen i estrenen a Ciutat de Mèxic l'espectacle Fiebre, que posteriorment és presentat a Madrid en la seva versió definitiva (2003).  Decoración (2004), el seu darrer treball, també ha estat creat i estrenat a Ciutat de Mèxic.