Jean-Michel Agius

Es forma teatralment amb Alain Simon i en dansa amb Viola Farber, al CNDC d'Angers.
Treballa amb les companyies de J. Baiz, Jean Pomares i D. Petit.
En el camp didàctic, imparteix cursos per a ballarins i músics d'interpretació adaptada al vídeo-dansa, tècniques d'espectacles extra-escènics...
Crea espectacles propis tant de repertori –Tous les Diables a la Scene Nationale d'Alençon- com per a llocs diferents a un teatre -Petite Lecture de Geste, a l'Abadia de Maubuisson, a Saint-Ouen l'Aumone-.
Una de les peces que es presenten a LA PORTA, Portraits forma part d'un espectacle més llarg anomenat Portraits Utopics.