Jaume Parera

Llicenciat en Belles Arts, Universitat de Barcelona al 1993, va realitzar diversos tallers complementaris de formació.
Des de 1999 ha participat en moltes exposicions, festivals i seleccions de vídeo.

Des de 2002 és artista de la galeria Sicart de Vilafranca del Penedés (Barcelona). Ha rebut el Primer Premio Nuevas Tendencias Generación 2000 de Caja Madrid amb
l'obra Psycho.