Haïm Adri

Comença la seva formació a Israel i més tard a França (escola Jacques Lecoq). El 1992 inicia la seva trajectòria professional deixant constància de la seva recerca a les fronteres formals entre la dansa i el teatre amb Mercedes C. Aguirre, Michel Laubu i el seu Turak Teatre, Anne-Marie Pascoli i el Téâtre du Soleil d'Ariane Mnouchkine. Per mitjà de la improvisació descobreix la dansa contacte i la composició coreogràfica instantània, espais de recerca fonamental sobre els processos d'escriptura coreogràfica on entra en contacte amb Steve Paxton, Lisa Nelson, Simon Forti i Julien Hamilton. Més tard, el 1998, funda la companyia Sisyphe Heureux.