Félix Fernández

Artista visual i performer que situa el cos a la base de tots els seus treballs, documents sociològics en els quals planteja la necessitat de transvestir la realitat per fregar la subversió i qüestionar tot el que ens envolta, posant en dubte cada imatge com a estratègia per desemmascarar l'ambivalència moral de la comunicació, com a oposició a la imposició.