el conde de torrefiel

És un grup d'artistes que s'ha aplegat a Barcelona per fer teatre. Les creacions d'el Conde de Torrefiel tenen un punt de partida en l'art plàstic, la literatura contemporània i la performance. El seu treball és confrontar realitats i transcendir els paràmetres del llenguatge verbal per convertir les constants de la comunitat en poesia escènica.

http://www.tea-tron.com/elcondedetorrefiel