a2ecléctica

a2ecléctica és un tàndem alternatiu, intermitent i multidisciplinari, format per Jacobo Pons i Xavier Lastra. Des dels seus inicis, aquest dissenyador industrial i dissenyador gràfic, respectivament, han qüestionat les seves disciplines per incloure tal com el seu nom indica una infinitat de possibilitats: interiorisme, arquitectura efímera, museografia, moda, atrezzo, gràfica, publicitat, fotografia... Partiendo de fonts i disciplines diverses, a2ecléctica han procurat sempre una única finalitat, narrar històries.